קופת חולים כללית חורה שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות קופת חולים כללית ב חורה

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית חורה, חורה
סגור

סניף קופת חולים כללית ב חורה, חורה

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית חורה, צמוד למועצה המקומית
סגור

סניף קופת חולים כללית ב חורה, צמוד למועצה המקומית