קופת חולים כללית באר שבע שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות קופת חולים כללית ב באר שבע

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, העליה 7
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, העליה 7

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, הנייריטה סולד 1
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, הנייריטה סולד 1

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, חנה סנש 3
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, חנה סנש 3

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, כיכר קפלן 8
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, כיכר קפלן 8

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, אברהם אבינו 97
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, אברהם אבינו 97

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, שיטה 42
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, שיטה 42

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, חוה 6
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, חוה 6

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, הר כנען 4
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, הר כנען 4

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, חיים נחמן ביאליק 26
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, חיים נחמן ביאליק 26

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, שדרות ירושלים 29
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, שדרות ירושלים 29

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, רחבת השל\"ה הקדוש 18
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, רחבת השל\"ה הקדוש 18

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, דוד המלך 24
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, דוד המלך 24

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, מבצע עובדה 5
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, מבצע עובדה 5

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, סמילנסקי 79
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, סמילנסקי 79

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית באר שבע, שדי יוהנה ז\'בוטינסקי 30
סגור

סניף קופת חולים כללית ב באר שבע, שדי יוהנה ז\'בוטינסקי 30