קופת חולים כללית אשקלון שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות קופת חולים כללית ב אשקלון

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית אשקלון, יהדות בריטניה 7
פתוח

סניף קופת חולים כללית ב אשקלון, יהדות בריטניה 7

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית אשקלון, אסף הרופא 1
פתוח

סניף קופת חולים כללית ב אשקלון, אסף הרופא 1

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית אשקלון, אלי כהן 19
סגור

סניף קופת חולים כללית ב אשקלון, אלי כהן 19

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית אשקלון, משה 10
סגור

סניף קופת חולים כללית ב אשקלון, משה 10

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית אשקלון, גיורא יוספטל 11
לא מוגדר

סניף קופת חולים כללית ב אשקלון, גיורא יוספטל 11

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית אשקלון, קניון חוצות בן גוריון 1
פתוח

סניף קופת חולים כללית ב אשקלון, קניון חוצות בן גוריון 1

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית אשקלון, יפתח הגלעדי 1
פתוח

סניף קופת חולים כללית ב אשקלון, יפתח הגלעדי 1

קופת חולים כללית שעות פתיחה, קופת חולים כללית אשקלון, העבודה 10
פתוח

סניף קופת חולים כללית ב אשקלון, העבודה 10